Vi prioriterer vores medarbejdere højt

Erling Transport Spedition A/S har base i Stenderup/Krogager ved Grindsted, og beskæftiger sig udelukkende med transport og logistik i Danmark. Siden grundlæggelsen i 1922 har flere generationer af vognmænd hos Erling Transport Spedition A/S gjort en dyd ud af at yde den bedste service for kunderne, så alle krav og forventninger opfyldes til punkt og prikke. God service og høj kvalitet er en del af virksomhedens tradition, og er igennem årene blevet en fasttømret del af virksomhedens DNA.

Erling Transports Værdier

Erling Transport & Spedition A/S stræber efter altid at handle som en ansvarlig virksomhed. Blandt andet når det gælder arbejdsmiljø, personalepolitik, miljø og sociale forhold.

Vi tilbyder vores ansatte ordnede overenskomstforhold, gode lønforhold, løn til tiden, pensionsordning, feriepenge, øvrige tillæg, sundhedsforsikring m.m..

Vores ansatte har mulighed for at deltage i virksomhedens personaleforening, der står for sociale arrangementer på tværs af faggrupper - og gerne med deltagelse af de ansattes familier. Vi går højt op i at følge alle gældende love og regler indenfor arbejdsmiljø og arbejdstidsregler. Vi stiller gerne hjælpemidler til rådighed, der kan lette hverdagen omkring læsning og aflæsning af gods, samt forebygge arbejdsskader.

Vores alkohol- og misbrugspolitik skal ikke kun forebygge uheld som følge af misbrug, men sigter også efter aktivt at hjælpe medarbejdere ud af et eventuelt misbrug. Vi har stort fokus på, at alle chauffører hos Erling Transport & Spedition A/S forsynes med biler, der matcher de nyeste krav og standarder indenfor sikkerhed, komfort, ergonomi m.m. Vores biler lever derfor op til de nyeste krav indenfor færdselssikkerhed, brændstofforbrug, miljøvenlighed og udledninger.

Vores medarbejdere skal som minimum overholde lovens krav omkring efteruddannelse. Erling Transport & Spedition A/S går dog endnu videre, og tilbyder medarbejdere yderligere relevante kurser og efteruddannelser. Vores chauffører tilbydes kurser i trafiksikkerhed og økonomikørsel.

Vi tager vores sociale ansvar alvorligt, og tilbyder derfor lærerpladser - og samarbejder så vidt muligt med myndigheder omkring praktik, integration og socialt tilpassede stillinger.

CMR-loven

CMR-loven er en international konvention, som omhandler fragtaftaler ved international vejtransport.

Bemærk denne ikke er gældende for national vejtransport.