Stenderup, Februar 2017

Politik om mangfoldighed i kønssammensætning af personale.

For Erling Transport & Spedition A/S, samt relaterede selskaber

"Lovpligtige redegørelse for kønsfordeling. jf. årsregnskabslovens § 99b"Erling Transport & Spedition A/S har hidtil og vil fortsat tilstræbe at rekruttere de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige medarbejdere uanset køn. Selskabets rekrutterings- og personalepolitikker understøtter denne praksis. Som privat virksomhed har Erling Transport & Spedition A/S en langsigtet strategi og målsætning. Bestyrelsens medlemmer rekrutteres med dette for øje og ønskes derfor at have langvarig tilknytning til selskabet. En stabil og kontinuerlig sammensætning i bestyrelsen, søges fastholdt fremover.

Bestyrelsen i Erling Transport & Spedition A/S består af 3 medlemmer, som ønskes sammensat af minimum ét kvindeligt medlem.Transportbranchen er generelt en mandsdomineret branche, og dette kendetegner også den kønsmæssige sammensætning, af personalet i Erling Transport & Spedition A/S. Vi vil for fremtiden tilstræbe at opnå en større andel af kvindelige ansatte.

Erling Transport & Spedition A/S

Lars Benfeldt